Bærum Teaterskole

FAQ

Ofte stilte spørsmål

Ja, helårskurs er bindende. Alle helårskurs jobber mot en avsluttende visning på vårsemesteret. Elever som meldeer seg på helårskurs forplikter seg til å gå både høstsemesteret og vårsemesteret. 

Første timen fungerer i praksis som en prøvetime for nye kursdeltakere. For å delta på kurs hos oss, må man først melde seg på kurset og betale semesteravgiften. Det er obligatorisk å melde seg på og delta på første undervisningstime, selv om man kun ønsker å prøve ut en prøvetime. Første kursdag for første halvår av 2023 er planlagt i uke 2.

Etter den første timen har nye kursdeltakere muligheten til å melde seg av dersom de finner ut at dette ikke er noe for dem. Avmelding må i så fall skje via e-post innen 24 timer før andre undervisningstime. Vennligst gi beskjed via e-post til teaterskole@barneteater.no. Dette gir oss anledning til å tilby plassen til en annen deltaker som eventuelt står på venteliste.

Ved avmelding på denne måten vil semesteravgiften bli refundert. Det er imidlertid viktig å merke seg at det kreves et administrasjonsgebyr på 500 kroner ved påmelding, og dette beløpet refunderes ikke. Hvis avmelding skjer innen fristen, vil den resterende summen av kursavgiften bli refundert.

Velkommen!

Alle medlemmene i Bærum Barneteater (BBT) har startet som elever ved BTS. BBT tar opp nye medlemmer når det blir ledig plass. Ofte blir det ledig plass når BBT’s medlemmer er 18 og derfor må slutte i teatret. Normalt skjer dette en gang i året. BBT fyller da som regel på med omtrent like mange gutter og jenter i yngre alder, slik at BBT’s medlemstall holder seg nogenlunde konstant. Noen ganger er det barn fra 8 år som blir tilbudt plass, andre ganger er barna eldre. Elever som blir tilbudt plass er elever som viser engasjement, glede, omsorg, ståpåvilje, punktlighet, samarbeidsevne m.m. 

På BTS er vi opptatt av å skape trygghet og dyrke samarbeidsevner. På BTS jobber vi mer prosessorientert enn i BBT, som jobber mer orientert mot ferdig forestilling. Mange av øvelsene vi gjør minner om, og er hentet fra lek, men trener spontantitet, uttryksbehov og glede gjennom samspill.