Bærum Teaterskole

FAQ

Ofte stilte spørsmål

Ja, helårskurs er bindende. Alle helårskurs jobber mot en avsluttende visning på vårsemesteret. Elever som meldeer seg på helårskurs forplikter seg til å gå både høstsemesteret og vårsemesteret. 

Første time er i praksis en prøvetime for nye kurselever. Når man skal gå på  kurs hos oss, må man først melde seg på kurset og betale semesteravgiften. Man må man melde seg på kurset og starte opp på første undervisningstime, selv om det bare er en prøvetime man ønsker. Første halvår 2023 er det første kursdag i uke 5. 

Nye kursdeltakere kan etter første time, om de finner ut at dette ikke var tingen likevel, melde seg av. Avmelding må i så tilfelle skje via epost innen 24 timer før time to. Beskjed gi på epost: teaterskole@barneteater.no. Slik har vi mulighet til å gi plassen videre til en av de andre som eventuelt står på venteliste. 
 
Ved avmelding på denne måten vil semesteravgiften bli refundert.
Velkommen! 

Alle medlemmene i Bærum Barneteater (BBT) har startet som elever ved BTS. BBT tar opp nye medlemmer når det blir ledig plass. Ofte blir det ledig plass når BBT’s medlemmer er 18 og derfor må slutte i teatret. Normalt skjer dette en gang i året. BBT fyller da som regel på med omtrent like mange gutter og jenter i yngre alder, slik at BBT’s medlemstall holder seg nogenlunde konstant. Noen ganger er det barn fra 8 år som blir tilbudt plass, andre ganger er barna eldre. Elever som blir tilbudt plass er elever som viser engasjement, glede, omsorg, ståpåvilje, punktlighet, samarbeidsevne m.m. 

På BTS er vi opptatt av å skape trygghet og dyrke samarbeidsevner. På BTS jobber vi mer prosessorientert enn i BBT, som jobber mer orientert mot ferdig forestilling. Mange av øvelsene vi gjør minner om, og er hentet fra lek, men trener spontantitet, uttryksbehov og glede gjennom samspill.