Bærum Teaterskole

Mambo

Helårskurs

For aldersgruppen 13 + år

Dette er et kurs for deg som har litt erfaring.

På dette kurset fokuserer vi på tekstforståelse og rolleinnstudering. Elevene vil jobbe både med monolog og dialog. Derfor krever vi litt ekstra innsats med innstudering av tekst.

Målet her er å utvikle, opprettholde og øke interessen for teater på deres nivå og på deres premisser. Vi ønsker å bevare de unges selvfølelse og sørge for at de fremdeles føler lyst og trygghet knyttet til det å opptre på en scene og foran et publikum.

Vi jobber med teaterbegreper og bevisstgjøring av disse. Gjennom tekstarbeid, karakterarbeid, stemmebruk og kroppsbevissthet vil vi øke elevenes formidlingsevne. Vi fokuserer på verdien av samarbeid for å nå felles mål.

Vi fokuserer på:

 • Å gi tilbakemelding og konstruktiv kritikk
 • Stemmebruk, diksjon og undertekst
 • Tekstforståelse
 • Oppbygging av en dramatisk situasjon
 • Rolleinstudering
 • Improvisasjon
 • Å ha det gøy!

Hva forventer vi:

 • Oppmøte til hver time, så langt det går
 • Stiller forberedt
 • Beskjed til lærer ved fravær og forsinkelse
 • Respekt for teatersalen og aktiviteten som foregår der
 • Bevegelig nøytralt tøy

Hva kan vi tilby:

 • Dyktige teaterpedagoger
 • Ryddige og egnede lokaler
 • Et opplegg tilpasset elevenes alder og nivå

Alder: 13 + år

Oppstart: Uke 35

Onsdag

Kl. 19:30- 21:00

Varighet: August - April

Pris: 5000,-

Bindende påmelding

Merk: For avmelding gjelder følgende:

 • Har du IKKE gått på kurs hos oss tidligere, har du mulighet til å melde deg av etter første undervisningstime. Dette må skje, via mail, senest innen 24 timer før andre undervisningstime. 
 • Har du deltatt på kurs tidligere, anses du ikke som en ny elev, da gjelder regelen at du må melde deg av, via mail, senest 1 uke før første undervisningstime.
 • I administrasjonsgebyr kreves 500 kr. Denne summen tilbakebetales ikke ved avmelding. 

Du bestiller kurs i vår nettbutikk. Etter faktura er betalt er du garantert plass på kurset. Påmeldingen er bindende. Melder du deg på helårskurs binder du deg til å betale kursavgift for to semestre.

Kursavgift skal være betalt senest ved kursoppstart. For nye elever må kursavgift være betalt innen time to. Betales ikke fakturaen innen forfall bortfaller rett til kursplass.