Bærum Teaterskole

Marihøne

Halvårskurs

For aldersgruppen 5 år

Marihøne er en lekegruppe for de minste elevene, hvor en voksen deltar sammen med barnet. 

Endelig kan vi nok en gang ha med foreldrene på dette populære kurset, under korona måtte barna delta alene, men nå er det heldigvis lov til å være sammen igjen!

Dette kurset skal legge stor vekt på trygghet.  Derfor vil vi bruke mye tid på å bli kjent med hverandre og å skape trygge, faste rammer rundt undervisningen.

Vi introduserer enkle dramaøvelser og tradisjonelle ring- og sangleker, og gir barna enkle improvisasjonsoppgaver.

Vi ønsker å holde ved like og å stimulere barnas iboende trang til leke og å overføre dette til bruk i teaterarbeid.

Vi fokuserer på:

 • Lytte på andre og vente på tur.
 • Sang- og ringleker.
 • Eventyr og historier.
 • Fremføre noe sammen med andre.
 • Å ha det gøy!

Hva forventer vi:

 • Oppmøte til hver time, så langt det går.
 • Ved fravær eller forsinkelse gis beskjed til kursets lærer
 • At den voksne også deltar i opplegget og har ansvaret for sitt eget barn.
 • Respekt for teatersalen og aktiviteten som foregår der.
 • Fint med sokker eller sko som ikke glir.

Hva kan vi tilby:

 • En dyktig teaterpedagog
 • Ryddige og egnede lokaler
 • Et opplegg tilpasset barnas alder og aktivitetsnivå
 • En fin time der barn leker og lærer om teater.

Alder: 5 år

På kurset deltar både førskolebarn og en voksen.

Oppstart: Uke 35

Mandag

Kl. 17:00 - 18:00

Varighet: August - Desember

Pris: 2400,-

Bindende påmelding

Merk: Påmelding til kurs er bindende og full semesteravgift vil bli innkrevd dersom evt. avmelding ikke er gitt pr. mail til vårt kontor senest 1 uke før første kursdag. For elever som ikke har gått på Bærum Teaterskole tidligere er fristen 24 timer før 2 kursdag.

Du bestiller kurs i vår nettbutikk. Etter faktura er betalt er du garantert plass på kurset. Påmeldingen er bindende. Melder du deg på helårskurs binder du deg til å betale kursavgift for to semestre.

Kursavgift skal være betalt senest ved kursoppstart. For nye elever må kursavgift være betalt innen time to. Betales ikke fakturaen innen forfall bortfaller rett til kursplass.