Bærum Teaterskole

Panda

Helårskurs

For aldersgruppen 9 - 10 år

Vi vil øke barnas innsikt i teaterrelaterte emner og teatertekniske metoder. Vi tar utgangspunkt i det elevene kan, og vil fortsette og stimulere elevenes fantasi og evne til skapende lek. Vi jobber med improvisasjon, kroppsbevissthet, stemmebruk og diksjon. Elevene introduseres for dramatiske tekster og hvordan man bygger opp en dramatisk situasjon med en start, en konflikt, en handling og en slutt. Barna skal spille teater for hverandre slik at de får trening i og trygghet med det å opptre.

Vi fokuserer på:

 • Samarbeid og å lytte til hverandre
 • Utforske stemmen og stemmens muligheter
 • Improvisasjon
 • Skape roller og ulike karakterer
 • Lage og fremføre små spill med og uten ord
 • Å ha det gøy!

Hva forventer vi:

 • Oppmøte til hver time, så langt det går.
 • At dere gir beskjed til lærer ved fravær og forsinkelse.
 • Respekt for teatersalen og aktiviteten som foregår der.
 • Fint med sokker eller sko som ikke glir samt sort t-skjorte og bukse.

Hva kan vi tilby:

 • En dyktig teaterpedagog
 • Ryddige og egnede lokaler
 • Et opplegg tilpasset barnas alder og aktivitetsnivå

Alder: 9 - 10 år

Oppstart: Uke 35

Mandag

Kl. 18:05 - 19:20

Varighet: August – mai

Pris: 4800,-

Bindende påmelding

Merk: Påmelding til kurs er bindende og full semesteravgift vil bli innkrevd dersom evt. avmelding ikke er gitt pr. mail til vårt kontor senest 1 uke før første kursdag. For elever som ikke har gått på Bærum Teaterskole tidligere er fristen 24 timer før 2 kursdag.

Du bestiller kurs i vår nettbutikk. Etter faktura er betalt er du garantert plass på kurset. Påmeldingen er bindende. Melder du deg på helårskurs binder du deg til å betale kursavgift for to semestre.

Kursavgift skal være betalt senest ved kursoppstart. For nye elever må kursavgift være betalt innen time to. Betales ikke fakturaen innen forfall bortfaller rett til kursplass.