Bærum Teaterskole

Rips

Helårskurs

For aldersgruppen 8 - 10 år

Vi vil øke barnas innsikt i teaterrelaterte emner og teatertekniske metoder. Vi tar utgangspunkt i det elevene kan, og vil fortsette og stimulere elevenes fantasi og evne til skapende lek. Vi jobber med improvisasjon, kroppsbevissthet, stemmebruk og diksjon. Elevene introduseres for dramatiske tekster og hvordan man bygger opp en dramatisk situasjon med en start, en konflikt, en handling og en slutt. Barna skal spille teater for hverandre slik at de får trening i og trygghet med det å opptre.

Vi fokuserer på:                                                                

 • Samarbeid, lytting og konsentrasjon
 • Stemmebruk
 • Leke med roller og ulike karakterer
 • Improvisasjon
 • Lage og fremføre små spill med og uten ord
 • Lære enkle teaterbegreper
 • Og å ha det gøy!

Hva forventer vi:

 • Oppmøte til hver time, så langt det går
 • At dere gir beskjed til lærer ved fravær og forsinkelse
 • Respekt for teatersalen og aktiviteten som foregår der
 • Fint med sko/sokker som ikke glir samt sort t-skjorte og bukse.

Hva kan vi tilby:

 • En dyktig teaterpedagog
 • Ryddige og egnede lokaler
 • Et opplegg tilpasset barnas alder og aktivitetsnivå

Alder: 8 - 10 år

Oppstart: Uke 35

Torsdag

Kl. 17:00- 18:15

Varighet: September - April

Pris: 5000,-

Bindende påmelding

Merk: For avmelding gjelder følgende:

 • Har du IKKE gått på kurs hos oss tidligere, har du mulighet til å melde deg av etter første undervisningstime. Dette må skje, via mail, senest innen 24 timer før andre undervisningstime. 
 • Har du deltatt på kurs tidligere, anses du ikke som en ny elev, da gjelder regelen at du må melde deg av, via mail, senest 1 uke før første undervisningstime.
 • I administrasjonsgebyr kreves 500 kr. Denne summen tilbakebetales ikke ved avmelding. 

Du bestiller kurs i vår nettbutikk. Etter faktura er betalt er du garantert plass på kurset. Påmeldingen er bindende. Melder du deg på helårskurs binder du deg til å betale kursavgift for to semestre.

Kursavgift skal være betalt senest ved kursoppstart. For nye elever må kursavgift være betalt innen time to. Betales ikke fakturaen innen forfall bortfaller rett til kursplass.